Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Studii doctorale și programe postdoctorale > Persoane abilitate cu drept de conducere de doctorat
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Lista angajaților IFA abilitați cu dreptul de conducător științific la teze de doctorat

Nr. d/r Nume, prenume Specialitatea științifică
1 Elena Achimova 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
2 Ernest Arușanov 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
3 Svetlana Baca 141.01. Chimie anorganică
144.07. Chimia corpului solid
4 Igor Belousov 131.01. Fizica matematică
131.02. Fizica cuantică și teoria câmpurilor
131.03. Fizica statistică și cinetică
133.04. Fizica stării solide
5 Mircea  Bologa 221.01. Sisteme și tehnologii energetice
242.06. Termotehnică, mașini termice și instalații frigorifice
253.05. Procese și aparate în industria alimentară
6 Pavlina Bouroș 141.02. Chimie coordinativă
144.07. Chimia corpului solid
7 Sofia Clochișner 131.01. Fizica matematică
131.03. Fizica statistică și cinetică
8 Lilia Croitor 133.04. Fizica stării solide
141.02. Chimie coordinativă
144.07. Chimia corpului solid
9 Leonid Culiuc 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
233.01. Nano-microelectronică și optoelectronică
10 Tatiana Dațko 144.01.  Chimie fizică
12 Nicolae Enachi 131.01. Fizica matematică
131.02. Fizica cuantică și teoria câmpurilor
131.03. Fizica statistică și cinetică
13 Marina Fonari 133.04. Fizica stării solide
144.07. Chimia corpului solid
14 Maxim Guc 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
16 Victor Kravțov 133.04. Fizica stării solide
144.07. Chimia corpului solid
17 Mihai Macovei 131.01. Fizica matematică
131.02. Fizica cuantică și teoria câmpurilor
131.03. Fizica statistică și cinetică
18 Valentin Mihailov 251.03. Tehnologii electrofizice și ingineria suprafețelor
20 Olga Șikimaka 133.04. Fizica  stării solide
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
21 Natalia Ț î nțaru 144.02. Electrochimie
251.03. Tehnologii electrofizice și ingineria suprafețelor
22 Vladimir Țurcan 134.01. Fizica  și tehnologia materialelor
23 Victor Verlan 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii
24 Elvira Vrabie 253.05. Procese și aparate în industria alimentară 
25 Veaceslav Zelențov 144. 01. Chimie fizică

 

 

report a bug close

Report a bug