Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT 16.80012.02.24F
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 16.80012.02.24F Studiul proprietăților fizice ale pulberilor de Cu2ZnSn(S,Se)4 cu abatere de la stoichiometrie cu grad diferit al dezordinii structurale

Tip : Proiect pentru tineri cercetători, cod CSSDT 16.80012.02.24F, acronim - KESTPOWDERS
Conducător : Maxim Guc, dr.
Durata : 2017 - 2018
Laborator(~oare) : Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică

Cu2ZnSn(S,Se)4 (CZTSSe) aparține familiei semiconductorilor calcogenizi cuaternari I2-II-IV-VI4 și este un material promițător pentru utilizarea în fotovoltaică, pentru obținerea hidrogenului din apă sau alte dispozitive electronice de nouă generație. Recent însă, au fost obținute și studiate probe sub formă de pulbere presată de CZTSSe. În contrast cu straturile subțiri sau cristalele aceluiași material, care de obicei conțin faze secundare, probele-pulbere arată un grad de omogenitate compozițională ridicat. Din acest considerent, probele respective sînt atractive pentru studiu fundamental. Deasemenea prezintă interes științific și probele pulbere CZTSSe cu abatere de la stoichiometrie sau cu grad diferit al dezordinii structurale. Din aceste considerente, proiectul dat are ca scop obținerea și cercetarea proprietăților fizice complexe ale probelor-pulbere de CZTSSe pentru a stabili dependența parametrilor electrici și optici de gradul de stoichiometrie și de cel al dezordinii structurale. Pentru atingerea scopului menționat, au fost efectuate următoarele lucrări:

  • au fost obținute pastile de pulbere presată de CZTSSe cu diferită abatere de la stoichiometrie și cu grad diferit al dezordinii structurale prin metoda reacției chimice din fază solidă iar prin metoda EDAX a fost determinată compoziția chimică a probelor obținute;
  • au fost caracterizate proprietățile electrice ale probelor pulbere prin măsurători ale rezistivității la diferite temperaturi;
  • a fost investigată fotoluminescența staționară (FL) și determinate nivelele energetice ale impurităților în banda interzisă;
  • a fost investigată împrăștierea Raman în probele obținute.

Rezultatele fundamentale estimate au importanță pentru fizica kesteritelor și știința materialelor și sunt utile în proiectarea în baza acestor compuși a diferitor dispozitive eficiente.

Executorii proiectului:

Maxim Guc
dr.
cercetător științific superior
cab.: 110
tel.: +(373)22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/mguc
Galina Gurieva
dr.
cercetător științific superior
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/ggurieva
Elena Hajdeu-Chicaroș
 cercetător științific
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail:[javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/ehajdeu
Lazar Dermenji
 cercetător științific
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/ldermenji
Valentin Batîr
inginer cat. II
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/ro/personalpages/vbatir
report a bug close

Report a bug