Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT/ANCD 16.80013.5007.04/Ro
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 16.80013.5007.04/Ro Noi derivați carboxilici aromatici non-toxici cu rol în reglarea creșterii plantelor: de la sinteză și investigații structurale la teste biologice (CAREPLANT)

Tip : Proiect bilateral, finanțat de CSȘDT (ASM) și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică din România, cu cifrul 16.80013.5007.04/Ro
Conducător : dr. Pavlina Bouroș
Durata : 2016 - 2018
Laborator(~oare) : Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului “Tadeuș Malinowski”

Obiective:

Proiectul CarePlant și-a propus să obțină compuși non-toxici cu rol în reglarea creșterii plantelor cu scopul de a îmbunătăți producția de legume, care constituie o prioritate atât în cele două țări, cât și în lume. Obiectivele au fost obținerea, caracterizarea și testarea biologică a noi derivați carboxilici aromatici cu toxicitate redusă, biodegradabilitate ridicată și ca reglatori de creștere a plantelor. Au fost efectuate studii cu raze X a compușilor, ce a permis stabilirea structurii, determinarea interacțiunilor intermoleculare și existența polimorfelor. Folosind termogravimetria/derivata termogravimetrică, analiză termică diferențială și calorimetria cu scanare diferențială, au fost investigate comportamentul termic și capacitatea compușilor noi de a forma forme polimorfe. Au fost realizate calcule cuantico-chimice în scopul obținerii unor informații complexe. A fost studiat efectul noilor compuși asupra înrădăcinării răsadurilor de legume, germinabilității semințelor și reglării creșterii plantelor în corelație cu fotosinteza și respirația celulară.

Executorii proiectului:

Pavlina Bouroș
dr., conf.
cercetător științific coordonator

cab.: 107
phone: +(373) 22 738154
email: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/en/personalpages/pbourosh

Victor Kravțov
dr., conf.,
cercetător științific coordonator

cab.: 108
phone : + (373) 22 738154
phone/fax: + (373) 22 738854
email : [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/en/personalpages/vkravtsov
Iurii Ciumacov
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 105
phone: +(373) 22 738154
email: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/en/personalpages/ychumakov
Lilia Croitor
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 144
phone: +(373) 22 738154
email: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/en/personalpages/lcroitor
Elena Melnic
   
cercetător științific
cab.: 144
phone: +(373) 22 738154
email: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/en/personalpages/emelnic
Aliona Vitiu
   
cercetător științific
cab.: 107
phone: +(373) 22 738154
email: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/en/personalpages/avitiu
Victor Bold
   
cercetător științific
cab.: 144
phone: +(373) 22 738154
email: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/en/personalpages/vbold
Mariana Darii
   
cercetător științific stagiar
cab.: 204
phone: +(373) 22 738154
email: [javascript protected email address]
www: https://ifa.md/en/personalpages/mdarii
report a bug close

Report a bug