Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.06F
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.06F Materialele multifuncționale oxicalcogenice și metaloorganice cu proprietăți magnetice, absorptive și luminescente avansate: sintetizare, studiu experimenntal, modelare și aplicații

Tip : Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.06F, acronim - MULTIMAGSPEC
Conducător : acad. Leonid Culiuc
Durata : 2015 - 2019
Laborator(~oare) : Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului “Tadeuș Malinowski”

Proiectul a fost focusat asupra obținerii și cercetării compușiilor cu structura spinel pe baza metalelor de tranziție și pământurilor rare, cristalelor lamelare masive și bidimensionale ale dicalcogenizilor metalelor de tranziție, materialelor metaloorganice, polimerilor coordinativi și nanoclusterelor, magneților monomoleculari cu proprietăți magnetice, luminescente și absorbtive avansate pentru aplicații în dispozitive spintronice și optoelectronice. Au fost cercetate stări magnetice și multiferoice noi în materialele de tip spinel AB2X4 (A=Cd, Zn, Fe, Mn; B=V, Cr, Sc, Er, Yb; X=0, S, Se) cu funcționalitatea sporită. Au fost obține monocristale perfecte și au fost studiate proprietățile lor structurale, magnetice și dielectrice în scopul elucidării stării magnetice de bază, interacțiunilor de schimb dominante și originii multiferoice. Se vor obține și se vor cerceta proprietățile optice și luminescente ale cristalelor lamelare masive (3D) și bidimensionale (2D) inclusiv a filmelor ultrasubțiri ale dicalcogenizilor metalelor de tranziție MX2 (M=Mo, W; X=S, Se) pentru elaborarea heterostructurilor semiconductoare noi de tip van der Waals. Au fost utilizate principiile ingineriei cristalelor și metode noi de sintetizare a materialelor metal-organice (MMO) pentru a dezvolta clasa de MMO multifuncționale, cum ar fi polimeri coordinativi, nanoclustere și polimeri în baza acestora. Pentru a asigura interacțiunile magnetice în materiale noi, inclusiv în magneții monomoleculari (МММ), și a controla dimensionalitatea și porozitatea lor au fost utilizați ionii metalelor d și f, complecșii metal-organici presintetizați și linkerii organici/anorganici (carboxilați, cianuri, azide, oxizi, liganzi N/O-donori). A fost efectuat studiul МММ induși de lumină bazați pe complexele cu crosoverul de spin, МММ mononucleari care manifestă anizotropia de tip plan ușor, precum și a sărurilor noi ai biferocenei cu FnTCNQ care manifestă ordonare de sarcină, proprietăți magnetice și de conductibilitate fascinante. Au fost elaborate mode teoretice pentru explicarea proprietăților lor magnetice și spectroscopice. Au fosti analizate efectele cooperative, schimbul magnetic și cuplajul vibronic. Au fost relevate mecanismele fundamentale care determină aplicațiile ale acestor materiale pe baza moleculară. Au fost aplicate metode de cercetare ca difracția cu raze X (poli și monocristalină), magnetometria SQUID, difracția neutronilor, spectroscopia optică, inclusiv optic-neliniară, Raman și fotoluminescentă.

report a bug close

Report a bug