Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.06F
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.06F Materialele multifuncționale oxicalcogenice și metaloorganice cu proprietăți magnetice, absorptive și luminescente avansate: sintetizare, studiu experimenntal, modelare și aplicații

Tip : Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.06F, acronim - MULTIMAGSPEC
Conducător : acad. Leonid Culiuc
Durata : 2015 - 2019
Laborator(~oare) : Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului “Tadeuș Malinowski”

Proiectul a fost focusat asupra obţinerii şi cercetării compuşiilor cu structura spinel pe baza metalelor de tranziţie şi pământurilor rare, cristalelor lamelare masive şi bidimensionale ale dicalcogenizilor metalelor de tranziţie, materialelor metaloorganice, polimerilor coordinativi şi nanoclusterelor, magneţilor monomoleculari cu proprietăţi magnetice, luminescente şi absorbtive avansate pentru aplicaţii în dispozitive spintronice şi optoelectronice. Au fost cercetate stări magnetice şi multiferoice noi în materialele de tip spinel AB2X4 (A=Cd, Zn, Fe, Mn; B=V, Cr, Sc, Er, Yb; X=0, S, Se) cu funcţionalitatea sporită. Au fost obţine monocristale perfecte şi au fost studiate proprietăţile lor structurale, magnetice şi dielectrice în scopul elucidării stării magnetice de bază, interacţiunilor de schimb dominante şi originii multiferoice. Se vor obţine şi se vor cerceta proprietăţile optice şi luminescente ale cristalelor lamelare masive (3D) şi bidimensionale (2D) inclusiv a filmelor ultrasubţiri ale dicalcogenizilor metalelor de tranziţie MX2 (M=Mo, W; X=S, Se) pentru elaborarea heterostructurilor semiconductoare noi de tip van der Waals. Au fost utilizate principiile ingineriei cristalelor şi metode noi de sintetizare a materialelor metal-organice (MMO) pentru a dezvolta clasa de MMO multifuncţionale, cum ar fi polimeri coordinativi, nanoclustere şi polimeri în baza acestora. Pentru a asigura interacţiunile magnetice în materiale noi, inclusiv în magneţii monomoleculari (МММ), şi a controla dimensionalitatea şi porozitatea lor au fost utilizaţi ionii metalelor d şi f, complecşii metal-organici presintetizaţi şi linkerii organici/anorganici (carboxilaţi, cianuri, azide, oxizi, liganzi N/O-donori). A fost efectuat studiul МММ induşi de lumină bazaţi pe complexele cu crosoverul de spin, МММ mononucleari care manifestă anizotropia de tip plan uşor, precum şi a sărurilor noi ai biferocenei cu FnTCNQ care manifestă ordonare de sarcină, proprietăţi magnetice şi de conductibilitate fascinante. Au fost elaborate mode teoretice pentru explicarea proprietăţilor lor magnetice şi spectroscopice. Au fosti analizate efectele cooperative, schimbul magnetic şi cuplajul vibronic. Au fost relevate mecanismele fundamentale care determină aplicaţiile ale acestor materiale pe baza moleculară. Au fost aplicate metode de cercetare ca difracţia cu raze X (poli şi monocristalină), magnetometria SQUID, difracţia neutronilor, spectroscopia optică, inclusiv optic-neliniară, Raman şi fotoluminescentă.

report a bug close

Report a bug