Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.05A
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.05A Metode fizico-chimice și aspectele inginerești ale obținerii materialelor și suprafețelor noi pentru tehnologiile de multiscară

Tip : Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.05A, acronim - MULTI-TECH
Conducător : m. cor. Alexandr Dicusar
Durata : 2015 - 2019
Laborator(~oare) : Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor “Boris Lazarenko”

În prezentul proiect au fost efectuate cercetări teoretice şi experimentale privind modificarea suprafeţelor metalice în scopul atribuirii acestora înalte proprietăţi fizico-mecanice şi de exploatare. În baza acestor cercetări vor fi elaborate noi procedee şi tehnologii de modificare a suprafeţelor metalice bazate pe metodele electro-fizico-chimice de prelucrare, în special, pe metodele prelucrării dimensionale electrochimice a materialelor greu fuzibile, alierii prin electroeroziune, prelucrarii termochimice accelerate în soluţii apoase de electroliţi şi formarea electrochimică de acoperiri cu diverse destinaţii funcţionale, cât şi elaborarea echipamentelor de realizare a proceselor tehnologice bazate pe principii noi cu utilizarea componentelor electronice şi electrotehnice de generaţie nouă. Elaborarea de noi metode de dirijare fină a proceselor electro-fizico-chimice, ce vor permite formarea straturilor de suprafaţă cu proprietăţi și dimensiuni specificate. Au fost obţinute pe suprafeţele metalice straturi superficiale cu structuri metastabile şi amorfizate, ce vor crea premise de creştere considerabilă a caracteristicilor de exploatare a zonelor lucrătoare a organelor de maşini. În baza rezultatelor ştiinţifice obţinute au fosti create bazele tehnologice a proceselor elaborate şi au fost date recmandări privind implementarea tehnologiilor de durificare a suprafeţelor metalice în diverse domenii ale economiei.  

report a bug close

Report a bug