Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.05A
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 15.817.02.05A Metode fizico-chimice și aspectele inginerești ale obținerii materialelor și suprafețelor noi pentru tehnologiile de multiscară

Tip : Proiect institutional, finanțat de CSȘDT, cu cifrul 15.817.02.05A, acronim - MULTI-TECH
Conducător : m. cor. Alexandr Dicusar
Durata : 2015 - 2019
Laborator(~oare) : Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor “Boris Lazarenko”

În prezentul proiect au fost efectuate cercetări teoretice și experimentale privind modificarea suprafețelor metalice în scopul atribuirii acestora înalte proprietăți fizico-mecanice și de exploatare. În baza acestor cercetări vor fi elaborate noi procedee și tehnologii de modificare a suprafețelor metalice bazate pe metodele electro-fizico-chimice de prelucrare, în special, pe metodele prelucrării dimensionale electrochimice a materialelor greu fuzibile, alierii prin electroeroziune, prelucrarii termochimice accelerate în soluții apoase de electroliți și formarea electrochimică de acoperiri cu diverse destinații funcționale, cât și elaborarea echipamentelor de realizare a proceselor tehnologice bazate pe principii noi cu utilizarea componentelor electronice și electrotehnice de generație nouă. Elaborarea de noi metode de dirijare fină a proceselor electro-fizico-chimice, ce vor permite formarea straturilor de suprafață cu proprietăți și dimensiuni specificate. Au fost obținute pe suprafețele metalice straturi superficiale cu structuri metastabile și amorfizate, ce vor crea premise de creștere considerabilă a caracteristicilor de exploatare a zonelor lucrătoare a organelor de mașini. În baza rezultatelor științifice obținute au fosti create bazele tehnologice a proceselor elaborate și au fost date recmandări privind implementarea tehnologiilor de durificare a suprafețelor metalice în diverse domenii ale economiei.  

report a bug close

Report a bug