Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Premiul Iurii Simonov > Laureații premiului 2020
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Laureatul Premiului Memorial "Iurii Simonov" 2020

 

Premiul Memorial Iurii Simonov pentru anul 2020 a fost acordat dr. Oleg Palamarciuc pentru contribuția sa valoroasă în domeniul sintezei, studiului structural cu ajutorul razelor X și investigațiilor fizico-chimice ale materialelor metalorganice pe bază de tiosemicarbazidă. Arialul de cercetare a dlui Palamarciuc ține de sinteza și studiului compușilor coordinativi ai elementelor 3d cu liganzi derivați ai tiosemicarbazidei cu diverse proprietăți și aplicații în calitate de magneți moleculari SMM, materiale biologice active, dispozitive senzor, cât și pentru determinări analitice. Dr. Oleg Palamarciuc a absolvit Universitatea de Stat din Moldova în 2007 și cu succes a susținut teza de doctor în chimie în 2012. Lucrarea sa de cercetare a fost realizată în colaborare cu diferite centre prestigioase de peste hotare: Centrul de Cercetare Paul Pascal, Bordeaux, Franța, Institutul de materiale fizice și chimice din Strasbourg, Franța, Universitatea din Viena, Austria. Pe parcurs a activat în calitate de cercetător principal și executant în mai multe proiecte internaționale de cercetare, cum ar fi ANR Blanc, H2020, AUF. Dr. Palamarciuc își continuă activatatea la Universitatea de Stat din Moldova ca cercetător științific superior.

report a bug close

Report a bug