Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT/ANCD-STCU 6219
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT-STCU 6219 Comutatori moleculari optici şi Magnetici: Perspective pentru aplicaţii practice

Tip : Proiect bilateral, finanțat de CSȘDT (AȘM) și STCU, cu cifrul 17.80013.16.02.07/6219STCU
Conducător : Sofia Clochișner, prof.
Durata : 2017 - 2019
Laborator(~oare) : Laboratorul de Optoelectronică “Andrei Andrieș”

Obiectivul fundamental al proiectului a constat în elaborarea strategiei designului raţional al materialelor noi cu proprietăţi optice şi magnetice comutabile, perspective pentru aplicarea lor în calitate de bază elementară în nanoelectronică. În ciuda materialului experimental vast disponibil, posibilitatea elaborării unei asemenea strategii sintetice a fost puternic restrânsă datorită lipsei descrierii teoretice a acestor materiale. Proiectul a inclus două subproiecte, primul fiind focusat pe materiale comutabile care manifestă tranziţii de spin induse de transferul de sarcină sau transferul electronului redox-indus, iar cel de-al doilea fiind dedicat studiului crosoverlui de spin în compuşii fierului cu vecinătatea apropiată mixtă, compusă din ionii de sulf şi nitrogen, precum şi polimerii coordinativi 1D care demonstrează tranziţii de spin sau ordonare feromagnetică. A fost planificată dezvoltarea modelelor şi abordărilor teoretice generale pentru explicarea proprietăţilor magnetice şi spectroscopice ale acestor sisteme. În cazul sistemelor extinse aceste modele au ţinut cont în mod cuvenit de transferul electronului, superschimb, cuplajul vibronic şi interacţiuni cooperative. Rezultatele calculelor teoretice au fost folosite pentru explicarea datelor experimentale ale consultanţilor tehnici ai proiectului prezent.

report a bug close

Report a bug