Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > CSSDT/ANCD-STCU 6219
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT-STCU 6219 Comutatori moleculari optici și Magnetici: Perspective pentru aplicații practice

Tip : Proiect bilateral, finanțat de CSȘDT (AȘM) și STCU, cu cifrul 17.80013.16.02.07/6219STCU
Conducător : Sofia Clochișner, prof.
Durata : 2017 - 2019
Laborator(~oare) : Laboratorul de Optoelectronică “Andrei Andrieș”

Obiectivul fundamental al proiectului a constat în elaborarea strategiei designului rațional al materialelor noi cu proprietăți optice și magnetice comutabile, perspective pentru aplicarea lor în calitate de bază elementară în nanoelectronică. În ciuda materialului experimental vast disponibil, posibilitatea elaborării unei asemenea strategii sintetice a fost puternic restrânsă datorită lipsei descrierii teoretice a acestor materiale. Proiectul a inclus două subproiecte, primul fiind focusat pe materiale comutabile care manifestă tranziții de spin induse de transferul de sarcină sau transferul electronului redox-indus, iar cel de-al doilea fiind dedicat studiului crosoverlui de spin în compușii fierului cu vecinătatea apropiată mixtă, compusă din ionii de sulf și nitrogen, precum și polimerii coordinativi 1D care demonstrează tranziții de spin sau ordonare feromagnetică. A fost planificată dezvoltarea modelelor și abordărilor teoretice generale pentru explicarea proprietăților magnetice și spectroscopice ale acestor sisteme. În cazul sistemelor extinse aceste modele au ținut cont în mod cuvenit de transferul electronului, superschimb, cuplajul vibronic și interacțiuni cooperative. Rezultatele calculelor teoretice au fost folosite pentru explicarea datelor experimentale ale consultanților tehnici ai proiectului prezent.

report a bug close

Report a bug