Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > ANCD 21.70105.15SD
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul ANCD 21.70105.15SD Arsenid de niobiu - obținerea și caracterizarea monocristalelor

Tip : Proiect în cadrul ofertei de soluții ANCD RM privind promovarea conceptului de Știință deschisă și dezvoltarea tehnologiilor digitale în domeniile cercetării și inovării
Conducător : Ernest Arușanov, acad.
Durata : 2021 - 2022
Laborator(~oare) : Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică

Scopul proiectului a constată în obținerea monocristalelor de NbAs de calitate înaltă și analiza detaliată a efectelor magnetooptice caracteristice acestora prin colaborare științifică, precum și corelarea acestor procese cu dezvoltarea unei aplicații desktop conectată la o bază de date comună care ar permite stocarea, organizarea, manipularea și diseminarea rezultatelor cercetării între membrii echipei locale și cei aflați la distanță. Astfel, procesul de cercetare a semimetalelor Weyl prin colaborare cu colegii de la centrele științifice din Franța a fost facilitat de accesul în timp real la rezultatele cercetării și de posibilitatea de stocare și organizare a datelor. Această facilitate a putut fi extinsă și generalizată ulterior pentru a putea fi folosită la scară și mai largă pentru procesul științific.
Pentru realizarea scopului au fost stabilite următoarele obiective:

1. Adaptarea tehnicii de laborator pentru realizarea lucrărilor de creștere ale monocristalelor de NbAs prin metoda reacțiilor chimice de transport.
2. Dezvoltarea aplicației desktop care permite stocarea, manipularea datelor și accesul în timp real la informațiile disponibile referitoare la eșantioanele crescute și concluziile analizei experimentale ale proprietăților fizico-chimice ale acestora.
3. Sinteza din elementele inițiale Nb și As a pudrei necesare creșterii monocristalelor de NbAs și creșterea propriu-zisă a acestora prin metoda reacțiilor chimice de transport.
4. Controlul calității eșantioanelor obținute de NbAs cu ajutorul analizei roentgeno-structurală, roengeno-fazică și a fluorescenței.
5. Determinarea cu ajutorul analizei roentgeno-structurală a planurilor cristalografice naturale ale monocristalelor obținute de NbAs.
6. Conectarea aplicației la baza de date și introducerea datelor cercetarilor în aceasta prin intermediul aplicației desktop.
7. Analiza proprietăților optice ale monocristalelor selectate de NbAs și aprecierea potențialului de utilizare în dipozitivele electronice de nouă generație a acestui material.

report a bug close

Report a bug