Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > H2020-MSCA-RISE-2017-777968
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul H2020-MSCA-RISE-2017-777968 Cooperarea internațională pentru dezvoltarea celulelor solare rentabile de nouă generație tandem kesterit/c-Si de starturi subțiri

Tip : Proiect internațional H2020-MSCA-RISE-2017, cu cifrul 777968, acronim - INFINITE-CELL
Conducător : Ernest Arușanov, acad.
Durata : 2017 - 2023
Laborator(~oare) : Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică

INFINITE-CELL a avut ca scop stabilirea și consolidarea cooperării internaționale și intersectoriale între 6 Instituții Academice Europene și din țările asociate acesteia, 2 Companii Europene și 4 Instituții Academice din Stat Terțe în scopul dezvoltării dispozitivelor fotovoltaice eficiente și ieftine tandem, prin combinarea compușilor cu bandă largă de tip kesterit (Cu2Zn(Si,Ge,Sn)(S,Se)4) în calitate de celule solare superioare și a straturilor subțiri ieftine de c-Si în calitate de celule solare inferioare. Toate acestea au fost posibile datorită combinării aspectelor know-how și a parteneriatelor legate în cadrul proiectelor FP7 anterioare, finisate cu succes: PVICOKEST (269167) și EUROSUNMED (608593).

Institutul de Fizică Aplicată în acest proiect a fost participant, coordonator de proiect a fost Fundacio Institut de Recereca de l'Energia de Catalunya, Spania. Informație suplimentară cu privire la proiectul dat, inclusiv lista completă a executorilor poate fi găsită aici.

report a bug close

Report a bug