Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Studii doctorale și programe postdoctorale
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

STUDII DOCTORALE

Institutul de Fizică Aplicată pregătește doctoranzi prin Consorțiul doctoral cu Universitatea de Stat  din Moldova în cadrul Școlii Doctorale ”Științe Fizice, Matematice, ale Informației și Inginerești” pe profilurile și la specialitățile științifice:
 
Profilul științific Specialitatea științifică
131. Fizica teoretică 131.01. Fizica matematică
131.02. Fizica cuantică și teoria câmpurilor
131.03. Fizica statistică și cinetică
133. Fizica sistemelor macroscopice 133.04. Fizica stării solide
134. Fizica aplicată 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor și nanotehnologii

PROGRAME POSTDOCTORALE

În Institutul de Fizică Aplicată pot fi organizate și desfășurate programe de postdoctorat pentru cercetătorii care dețin titlul științific de doctor în științe.

Programele de postdoctorat cu finanțare de la bugetul de stat sau cu oricare alt fel de finanțare, se finalizează cu susținerea tezei de doctor habilitat.  Autorii unor rezultate științifice de valoare (descoperiri științifice / monografii valoroase internaționale fără coautori / publicații în reviste internaționale cu factor de impact WoS sau SCOPUS cu număr mare de citări), în urma realizării programului de postdoctorat, pot susține teza de doctor habilitat în baza sintezei lucrărilor științifice publicate.

REGULAMENTUL INSTITUȚIONAL de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat în Institutul de Fizică Aplicată.

 

Pentru informații, va rugăm să contactați administrația IFA:

Institutul de Fizică Aplicată, Direcția
cab.230, str. Academiei, 5,
MD-2028, Chișinău,
Republica Moldova
tel.:  +(373) 22 723252, fax: +(373) 22 738149
e-mail: scisecr@ifa.md

report a bug close

Report a bug