Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Diviziunile stiintifice > Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor "Boris Lazarenco" > Proiecte de cercetare
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice
de Prelucrare a Materialelor ”Boris Lazarenko”

Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor Boris Lazarenko a fost format în a. 2013 în rezultatul contopirii Laboratorului Prelucrarea Electrochimică a Materialelor și a Laboratorului Prelucrarea Materialelor prin Electroeroziune și Protecția Anticorosivă. Laboratorul poartă numele fondatorului metodei electroerosive de prelucrare a materialelor Boris Romanovici Lazarenko.

Începutul conceptului de cercetări în domeniul prelucrării electrochimice a materialelor in Institutul de Fizică Aplicată e conectat cu numele primului lui director - academician B. R. Lazarenko (1910 . 1979). El a implicat ca șef al acestei direcții pe academicianul ASM Y. N. Petrov (1921-1980). Inițial cercetările și elaborările au fost legate de evaluarea metodelor bazate pe prelucrarea electrochimică dimensională a metalelor și obținerea învelișurilor galvanice rezistente la uzură, preponderent în baza metalelor grupei fierului. ìn prezent doctorul-habilitat, profesor, membru-corespondent Alexandr Dikusar este șeful laboratorului.

Șeful laboratorului:

    m. c. AȘM, prof., dr. hab. Alexandr Dicusar
    cab. 128
    tel. : + (373) 22 738178
    fax : + (373) 22 738149
    e-mail : [javascript protected email address]

 

Activități:

 • Micro- și nanoprelucrarea electrochimică dimensională privind obținerea nanomaterialelor (învelișurilor, nanocompozitelor, nanotuburilor, etc.), cercetările proprietăților lor și elaborarea metodelor de utilizare ale lor.
 • Cercetarea proceselor electrochimice în condiții de îndepărtare considerabilă de starea de echilibru termodinamic.
 • Cercetări privind fenomenele ce însoțesc descărcările electrice în impulsuri la interacțiunea acestora cu suprafețele metalice și celor ce au loc la granița dintre metal și electrolit la trecerea curentului electric;
 • Transformările structirale și de fază în straturile superficiale ale metalelor supuse acțiunii descărcărilor în impulsuri și influența  factorilor energetici exteriori asupra acestor transformări;
 • Proprietățile fizico-chimice și de exploatare a straturilor superficiale ale metalelor obținute în rezultatul acțiunii descărcărilor electrice în impulsuri și a altor surse energetice;
 • Elaborarea de noi procedee de durificare a suprafețelor metlice pe baza rezultatelor obținute în urma acțiunii asupra acestora cu diverse surse energetice;
 • Elaborarea bazelor tehnologice și a utilajului de prelucrare complexă prin acțiunea concomitentă sau succesivă cu surse energetice asupra metalelor.

Realizări:

 • Elaborarea metodelor generale de calcul a câmpurilor de viteză, temperaturii, concentrațiilor, potențialelor pentru vitezele înalte la interfața de schimb. Cercetarea dependențelor cinetice dizolvării anodice cu viteza înaltă pentru diferite metale și aliaje în soluțiile concentrate a sărurilor anorganice și alcaliilor privitor condițiile prelucrării electrochimice dimensionale a metalelor.
 • Depistarea și cercetarea fenomenului instabilității cinetice a straturilor de suprafață . creșterea bruscă nestaționară a vitezei procesului electrochimic în condițiile influenței reciproce a degajării căldurii și vitezei reacției. S-a propus mecanisme de descriere a tranziției către instabilitate în dependența de natura limitelor cinetice a vitezei proceselor la electrod.
 • Cercetarea fenomenelor fizice în spațiul interelectrodic și la granița interfazică a dat posibilitatea de aplica regimurile cu impuls la prelucrarea electrochimică; au fost elaborate tehnologii noi a prelucrării dimensionale electrochimice a detaliilor cu profil complex, ștanțelor și pres-formelor, obținerea rugozității artificiale pe suprafața internă a țevilor, la polizarea electrochimică ș.a.
 • Stabilirea dependențelor ce dau posibilitatea de a dirija proprietățile acoperirilor în baza fierului. Elaborarea tehnologiilor noi de durificare electrochimică și de recondiționare a detaliilor de mașini.
 • Elaborarea utilajului pentru durificarea superficială a materialelor.

Laboratrul dispune de un șir de echipament performant/unicat, unele dintre aceastea sunt disponibile și pentru cercetători din afara IFA. De exemplu:

Proiecte de cercetare curente

 

Proiecte de cercetare anterioare

Proiecte instituționale:

 1. CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.05A (2015 - 2019) Metode fizico-chimice și aspectele inginerești ale obținerii materialelor și suprafețelor noi pentru tehnologiile de multiscară, conducător - m. cor. Alexandr Dicusar

Proiecte Programe de Stat:

 1. ANCD 20.80009.5007.18 (2020 - 2023) Obținerea de noi materiale micro-și nano-structurate prin metode fizico-chimice și elaborarea tehnologiilor pe baza acestora, conducător - Alexandr Dicusar, dr.hab., prof., mem.-cor. AȘM

Proiecte pentu tineret:

 1. CSSDT 14.819.02.16F (2014 - 2015) Studiul metodelor de obținere a materialelor nanostructurate cu proprietățile performante corelate cu tehnologiile de vârf, conducător - dr. Natalia Țînțaru
 2. CSSDT 16.80012.02.25F (2017 - 2018) Creșterea monocristalelor voluminoase a compusului FeCr2S4 cu structura de tip spinel. Caracterizarea proprietăților lor fizice., conducător - Stanislav Belevschi, dr.

Proiecte bilaterale:

 1. ANCD 19.80013.50.07.06A/BL (2019 - 2020) Tehnologie de sintetizare a carburilor și a nanostructurilor la alierea prin scântei electrice cu electrozi din grafit, Ti și W și studierea influenței lor asupra proprietăților suprafețelor metalice, conducător - Valentin Mihailov, dr.
 2. ANCD 22.80013.5007.7BL (2022 - 2023) Tehnologie și utilaje de depunere a acoperirilor multicomponente și multifuncționale pe suprafețele metalice la interacțiunea plasmei descărcărilor în impuls de tensiune joasă cu materiale pulverulente, conducător - Valentin Mihailov, dr.
 3. CSSDT 14.820.18.02.02/U (2014 - 2015) Elaborarea generatoarelor de impulsuri electrice - generație nouă - pe bază de invertori de tensiune și a aplicatoarelor cu mișcare complexă a electrodului de prelucrare : vibrații-rotații-oscilații și studierea legităților procesului mecanizat de durificare și recondiționare prin scântei electrice a organelor de mașini și a sculelor, conducător - dr. Valentin Mihailov

Proiecte internaționale:

 1. FP7-PEOPLE 295202 (2012 - 2016) Training and collaboration on material development and process improvements in oil and sugar production, conducător - m. cor. Alexandr Dicusar
 2. H2020-MSCA-RISE-2017-778357 (2018 - 2022) Electrozi metalici și semiconductori inteligenți pentru procesarea electrochimica și dispozitivele electrochimice, conducător - Natalia Țînțaru, dr.

report a bug close

Report a bug