Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Diviziunile stiintifice > Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului "Tadeusz Malinowski" > Proiecte de cercetare
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului ″Tadeusz Malinowski″

Laboratorul Fizica Metode Fizice de Studiere a Solidului este unul din primele laboratoare, existent încă de la formarea IFA. Pe parcursul anilor Laboratorul a suferit mai multe modificări, în forma actuală existând de la începutul anului 2015. Laboratorul poartă numele proeminentului fizician Tadeusz Malinowski.

Profilul de activitate

- studiul structural roentgenografic al fazelor mono- și policristaline ale materialelor formate în baza compușilor organici, metaloorganici și anorganici ce includ semiconductori, superconductori, semimetale, materiale cu proprietăți optic neliniare, luminescente, termoelectrice, fotovoltaice, magnetice și fotocatalitice, ale acoperirilor galvanice, adsorbenților de tip bentonit, ale metalelor și aliajelor; investigarea proprietăților lor electronice prin calcule cuantico-chimice și dinamico-moleculare;
- dezvoltarea principiilor ingineriei cristalelor pentru designul și fabricarea polimerilor coordinativi, sistemelor polinucleare, polimerilor în baza clusterilor, materialelor poroase, solidelor cristaline supramoleculare multicomponente și studiul interacțiunilor fine în cristale;
- studiul structural și al corelației structură-proprietăți a compușilor biologic activi cu ingrediente psihotropice, antivirale, antimicrobiene, antimicotice, antitumoare.

Șeful laboratorului:

    conf., dr. Victor Kravțov
    cab. 108
    tel. : + (373) 22 725887
    fax : + (373) 22 738149
    e-mail : [javascript protected email address]

 

Laboratrul dispune de un șir de echipament performant/unicat, unele dintre aceastea sunt disponibile și pentru cercetători din afara IFA. De exemplu:

Proiecte de cercetare curente

Proiecte Programe de Stat:

 1. ANCD 20.80009.5007.15 (2020 - 2023) Implementarea principiilor ingineriei cristalelor și cristalografiei cu raze X pentru designul și crearea materialelor hibride organice/anorganice cu proprietați avansate fizice și biologic active funcționale, conducător - Victor Kravțov, dr., conf.

 

Proiecte de cercetare anterioare

Proiecte instituționale:

 1. CSSDT/ANCD/MECC 15.817.02.06F (2015 - 2019) Materialele multifuncționale oxicalcogenice și metaloorganice cu proprietăți magnetice, absorptive și luminescente avansate: sintetizare, studiu experimenntal, modelare și aplicații, conducător - acad. Leonid Culiuc

Proiecte Programe de Stat:

 1. CSSDT 14.518.02.04A (2014 - 2015) Ingineria cristalelor la crearea materialelor metaloorganice cu proprietăți cooperative, conducător - dr. Victor Kravțov
 2. CSSDT 16.00353.50.05A (2016 - 2017) Designul și dirijarea arhitecturii materialelor metaloorganice funcționale prin aplicarea ingineriei cristalelor, conducător - dr. Victor Kravțov

Proiecte pentu tineret:

 1. CSSDT 15.819.02.03F (2015 - 2016) Elaborarea designului și fabricarea compușilor coordinative în baza metalelor 3d și liganzilor polidentați cu diverse seturi de atomi donori, conducător - dr. Lilia Croitor
 2. CSSDT 16.80012.02.05F (2017 - 2018) Designul, prepararea și studiul materialelor metalorganice în baza metalelor de tranziție și liganzilor micști și polidentați cu proprietăți utile, conducător - Lilia Croitor, dr.

Proiecte bilaterale:

 1. CSSDT 14.820.18.04.05/U (2014 - 2015) Sinteza, proprietațile, structura moleculară și cristalină a liganzilor receptorilor benzdiazepinici și fibrinogenici, conducător - dr. Victor Kravțov
 2. CSSDT 15.820.16.02.01/It (2015 - 2016) Investigarea materialelor metal-organice multifuncționale necentrosimetrice noi pentru aplicații opto-electronice, conducător - dr. Marina Fonari
 3. CSSDT/ANCD 16.80013.5007.04/Ro (2016 - 2018) Noi derivați carboxilici aromatici non-toxici cu rol în reglarea creșterii plantelor: de la sinteză și investigații structurale la teste biologice (CAREPLANT), conducător - dr. Pavlina Bouroș
 4. CSSDT/ANCD 17.80013.8007.07Ua (2017 - 2018) inteza, proprietățile, structura moleculară și cristalină a liganzilor receptorilor benzdiazepinici și fibrinogenici (SARBEFIR), conducător - Victor Kravțov, dr.
 5. CSSDT/ANCD 18.80013.16.03.03/It (2018 - 2019) Materiale anorganice / organice hibride noi bazate pe ligandul triimidazol activ optoelectronic, conducător - Marina Fonar, dr.

Proiecte internaționale:

 1. SCOPES IZ73Z0_152404 MT1 (2014 - 2017) Synthesis, Experimental and Theoretical Study of Bistable Magnetic Materials Based on 3d and 3d-4f Exchange Coupled Clusters: Prospects for Practical Applications, conducător - dr. Svetlana Baca

report a bug close

Report a bug