Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Necrolog
sau

Dormidont Șerban
22.02.1939 - 26.08.2023

Alexandr Dicusar
28.08.1942 - 02.09.2023

Elerlanj Sineavschii
01.07.1938 - 21.09.2023


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Dormidont Șerban
22.02.1939 - 26.08.2023

 

La 26 august 2023 a încetat din viață profesorul Dormidont Șerban, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, cercetător științific principal al Laboratorului Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică al IFA USM.

Exprimăm profunde condoleanțe familiei, rudelor și tuturor celor îndurerați.

 

Funeraliile profesorului Dormidont Șerban sunt programate pentru vineri, 1 septembrie 2023. Între orele 11.00 și 12.30, corpul neînsuflețit va fi depus pentru un ultim rămas bun în holul Institutului de Fizică Aplicată al USM (str. Academiei, 5), după care Mitingul de Doliu va urma la Cimitirul Sf. Lazar (str. Doina).

 

Profesorul Dormidont Şerban s-a născut pe 22.02.1939, fiind descendentul unei familii de învăţători originare din satul Bulbocii-Vechi, raionul Soroca. Din cauza represiilor cărora a fost supusă familia sa, şcoala medie a absolvit-o departe de Moldova - în Siberia, în regiunea Kurgan, orăşelul Baturino, în 1956, fiind menționat cu medalia de argint. În acelaşi an, întors împreună cu familia la baştină, a fost admis la studii la Universitatea de Stat din Chişinău, unde se manifestă prin interesele sale multilaterale. În 1961 a absolvit cu succes Facultatea de fizică şi matematică, secţia de fizică, şi devine repartizat la Universitate în calitate de laborant superior în Laboratorul de cercetări ştiinţifice în fizica semiconductorilor, recent fondat pe lângă Catedra de electrofizicâ. Activează în cadrul laboratorului în calitate de inginer-constructor şi cercetător ştiinţific inferior până în anul 1968, când este mobilizat în rândurile armatei. În 1971, după îndeplinirea serviciului militar, se angajează în Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe ca inginer al Laboratorului de Fenomene Cinetice în Semiconductori, unde începe lucrul asupra tezei de doctor. În a.1977 prin concurs trece în Laboratorul Cercetări Ştiinţifice Fizica Semiconductorilor, USM unde activează în funcţiile de cercetător şt. superior, coordonator, principal şi şef de laborator până la revenirea dumnealui în IFA AŞM în calitate de director adjunct pe probleme ştiinţifice (a. 2005-2007). Începând cu a. 2007 și pânâ la ultimele sale zile de activitate în IFA a deținut funcția de cercetător științific principal în Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică şi Fotonică, IFA.

În 1978, în urma colaborării ştiinţifice eficiente dintre IFA şi USM, susţine teza de doctor (candidat) în ştiinţe fizico-matematice cu tema "Realizarea şi cercetarea heterojoncţiunilor ZnTe-ZnSe şi CdTe-ZnSe cu memorie optică şi proprietăţi de comutare" sub conducerea eminentului savant Victor Covarschi din IFA şi a profesorului Alexei Simaşchevici din USM. În 1996 dl. Şerban devine doctor habilitat in ştiinţe fizico-matematice, susţinând teza "Cercetarea proceselor fizice în heterostructurile neideale de tip conductor/izolator/semiconductor şi utilizarea lor practică", iar în 2003 - profesor universitar.

Rezultatele cercetărilor efectuate de dl D.Şerban în scopul realizării convertoarelor fotovoltaice cu eficienţă înaltă şi rezistente la radiaţia ionizantă, pe baza unor categorii diferite de materiale semiconductoare In2O3:SnO2(ITO), CdTe, InP, Si, cuprind:

 •  elaborarea tehnologiei de obţinere a cristalelor şi straturilor subţiri ale compuşilor semiconductori de tipul II-VI şi ale soluţiilor solide în baza lor;
 •  elaborarea tehnologiei de obţinere a heterojoncţiunilor în diverse variante – metal/semiconductor, metal/dielectric/semiconductor, semiconductor/dielectric/semiconductor în baza compuşilor de tip II-VI şi III-V;
 • determinarea mecanismului de transport al purtătorilor de sarcină în heterojoncţiunile indicate şi determinarea diagramelor energetice respective;
 • obţinerea în premieră a electroluminescenţei de injecţie a purtătorilor minoritari în materialele II-VI şi demonstrarea posibilitaţii injecţiei în componenta cu banda largă a heterojoncţiunii;
 • demonstrarea posibilităţii dirijării proprietăţilor heterojoncţiunilor sub influenţa radiaţiei laser;
 • elaborarea metodelor de depunere în diverse medii a straturilor subţiri ITO cu conductibilitate metalică şi transparenţă în regiunea vizibilă a spectrului până la 95%;
 • stabilirea condiţiilor de dirijare cu limita de absorbţie fundamentală a acestor straturi;
 • elaborarea tehnologiilor low-cost de preparare a convertoarelor fotovoltaice pe baza compuşilor ITO, InP, CdTe, Si cu structuri diferite ale barierei de potenţial;
 • determinarea proprietăţilor electrice, fotoelectrice, optice şi luminescente ale componentelor structurilor şi ale structurilor înseşi;
 • stabilirea mecanismelor de trecere a curentului, ale proceselor de generare şi recombinare în aceste structuri la acţiunea luminii, temperaturii şi a altor factori externi;
 • realizarea modelelor de laborator ale dispozitivelor semiconductoare (celule solare, elemente bistabile, celule de memorie, convertoare de radiaţie infraroşie în vizibilă şi alte dispozitive optoelectronice), care demonstrează perspectivitatea aplicării structurilor SIS cercetate în domeniul electronicii semiconductorilor.

Activitatea ştiinţifică a dlui D.Şerban este caracterizată de un devotament complet fizicii semiconductorilor. Păşind pe urmele iluştrilor săi dascăli - profesorul Mihail Kot şi academicienii Alexei Simaşchevici şi Victor Covarschi, a reuşit să-şi aducă propriul aport în acest domeniu, foarte important, al fizicii. Rezultatele activităţii ştiinţifice a profesorului D.Şerban sunt reflectate în peste 290 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate şi comunicări la diverse întruniri ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum şi circa 16 brevete de invenţie.

Pe parcursul anilor 1986-2021 a fost executant responsabil al lucrărilor de cercetare în cadrul programelor tehnico-ştiinţifice guvernamentale legate de utilizarea surselor netradiţionale de energie, în particular, de energetica solară. Fructuoasă este colaborarea colectivului condus de dl D.Şerban cu colegii din alte instituţii de cercetare din Moldova, precum şi din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, St.-Petersburg, Kiev, Moscova etc. Ea însumează atât efectuarea cercetărilor în comun, cât şi lucrări desfăşurate în bază de contract la comanda diverselor centre ştiinţifice şi întreprinderi de producţie.

Importanţa cercetărilor ştiinţifice şi valoarea rezultatelor obţinute au fost recunoscute prin decernarea în 1989 unui grup de savanţi, între care şi dlui D.Şerban, a Premiului de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii pentru ciclul de lucrări "Elaborarea tehnologiei, cercetarea în complex şi utilizarea compuşilor AIIBVI şi a structurilor pe baza lor". De asemenea, în raportul consacrat aniversării a cincea de la instituirea Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova, la capitolul "Contribuţii experimentale majore în fizica semiconductorilor cu implicaţii pentru industria electronică", valoarea ştiinţifică a tezei de doctor habilitat a dlui D.Şerban a fost apreciată cu consemnarea numeroaselor realizări: "Doctorul habilitat Dormidont Şerban a elaborat metode tehnologice de obţinere a heterostructurilor cu dopaj asimetric, a cercetat proprietăţile electrice, fotoelectrice şi radiante, a realizat un şir de dispozitive semiconductoare: celule de memorie, elemente bistabile cu indicaţie optică a stării de rezistenţă, convertoare de radiaţie infraroşie în radiaţie vizibilă, convertoare fotoelectrice cu randament sporit, baterii solare eficiente, surse de radiaţie în spectrul infraroşu şi vizibil ..."

Autoritatea de care se bucura dl D.Şerban în rândurile comunităţii ştiinţifice din Moldova a fost confirmată prin numirea sa în calitate de membru al Consiliilor ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctorat în domeniul ştiinţelor fizico-matematice, de membru al Comisiei de experţi din cadrul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, fiind și preşedinte al Seminarului de profil pe lângă IFA, AŞM.

Concomitent cu activitatea ştiinţifică dl D.Şerban s-a arătat preocupat şi de munca didactică. A elaborat şi ţinut cursuri normative şi speciale pentru studenţi, a publicat un şir de lucrări ştiinţifico-metodice. Pe parcursul anilor a exercitat conducerea ştiinţifică a 4 teze de doctorat, a fost conducător ştiinţific al unui impunător număr de teze anuale, de licenţă şi masterat elaborate de studenţii Catedrei de Fizică Aplicată şi Informatică, USM şi a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Colegii de la IFA USM și USM își vor aminti mereu de profesorul Dormidont Şerban nu numai pentru realizările sale profesionale, dar și pentru onestitatea şi sinceritatea pe care a manifestat-o în relaţiile cu colegii,  inteligenţă sa şi orizontul cultural deosebit, erudiţia în cele mai diverse domenii ale cunoaşterii.
 

report a bug close

Report a bug