Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > ANCD 20.80009.5007.14
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul ANCD 20.80009.5007.14 Nanocompozite hibride multifuncționale de diferită arhitectură din polimeri și emiconductori necristalini pentru aplicații în optoelectronică, fotonică și biomedicină

Tip : Proiect în cadrul Programelor de Stat finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova
Conducător : Mihail Iovu, dr.hab., prof.
Durata : 2020 - 2023
Laborator(~oare) : Laboratorul de Optoelectronică “Andrei Andrieș”

Materialele nanocompozite pe baza de polimeri, cât și semiconductorii multinari necristalini prezintă un interes deosebit atât din punct de vedere al științei fundamentale, cât și aplicative, datorită potențialului de utilizare în domenii de înaltă tehnologie, posibilitătii de procesare relativ simplă și modificare a unităților de structură sau a morfologiei, realizate prin tehnici laser, plasmă sau radiații. Obiectivul general al proiectului a constat în generarea de noi cunostințe si tehnologii privind nanocompozite hibride multifunctionale de diferita arhitectura din polimeri si semiconductori necristalini pentru domenii de prioritate în optoelectronica, fotonica si biomedicina. Proiectul a prevăzut elaborarea și sinteza unor materiale nanocompozite avansate și realizarea de structuri planare multistrat, a elementelor difracționale prin metode holografice sau prin acțiunea fasciculului de electroni, a unor senzori performanți pe substrat sau pe fibră optică nanostructurate pentru mediu și biomedicină, a elementelor de fotoluminiscență cu randament sporit. Proiectul a vizat inclusiv compuși coordinativi cu ioni de pământuri rare, bionanocompozite, cât și nanonocompozite pe bază de semiconductori necristalini multifuncționali. Pentru caracterizarea materialelor și structurilor studiate au fost folosite metodele de spectroscopie optică (UV-VIS, IR, Raman, fotoluminiscență), microscopia AFM, SEM, TEM, difracția de raze X, etc., au fost studiate fenomenele foto- și electronoinduse, cât și fenomenele de transport a sarcinii electrice. Proiectul a inclus si elaborarea de modele teoretice, analiza și interpretarea datelor experimentale obținute. A fost acordată atenție studiului și modelării teoretice a acțiunii câmpurilor externe asupra caracteristicilor optice și cinetice a diverselor  nanostructuri și nanocompozite. Au fost studiate nanoclastere de tip „nucleu-înveliș”, cu aplicații în biomedicină, inclusiv biomarkere, cat și materiale hibride multifuncționale pentru ingineria celulară. Biocompozitele, la care se atribuie complecșii de citocrom c și cardiolipin, au fosti modelate luând în considerație datele experimentale ale cineticii reacției procesului de pereoxidare a lipidelor. În baza materialelor nanocompozite și a nanostructurilor obtinute au fi elaborate dispozitive avansate pentru optoelectronică, fotonică și biomedicină: structuri difracționale, senzori performanți pe substrat sau pe fibră optică nanostructurate (de exemplu folosind efectul SERS, rezonanța plasmonică, etc.), elemente de fotoluminiscență cu randament sporit.

report a bug close

Report a bug