Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Evenimente > Atelierul științific EUREKA > Obiective
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

 

 

 

CINE ?

liceeni și studenți

UNDE ?

Institutul de

Fizică Aplicată

Noi nu întotdeauna reușim să construim un viitor pentru tinerii noștri, dar cu certitudine putem pregăti tinerii pentru viitor

Joi, 7 noiembrie, atelierul științifico-didactic “EUREKA” din cadrul Institutului de Fizică Aplicată a organizat excursii ocazionate Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare.

Studenți și masteranzi de la universitățile USDC și UST au vizitat laboratoarele “Metode Fizice de Studiere a Solidului “Tadeusz Malinowski” și Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică”, unde au făcut cunoștință cu echipament modern, cu metodele de cercetare, cu rezultatele performante obținute de cercetătorii R. Moldova și cu posibilitățile de continuare a studiilor în domeniul cercetării.

  

 

Cu ocazia jubileului de 1 an al atelierului ”EUREKA” și în ajun de Ziua Științei am primit aprecieri de la unele colective de elevi și profesori care au participat la activitățile atelierului

 

Stimați colaboratori ai Atelierului Științific EUREKA”
Cu drag vă comunic, că în anul de studii 2018-2019 elevii IPLT Al. Ioan Cuza” au vizitat atelierul Eureka, în cadrul căruia au efectuat 2 lucrări de laborator. E de menționat că acest atelier este binevenit, deoarece în instituțiile de învățământ preuniversitar, nu întotdeauna există posibilitatea efectuării lucrărilor practice de către elevi, acestea fiind demonstrate de cele mai multe ori de către profesor. Faptul că au lucrat singuri, cu un utilaj nou, i-a impresionat pe elevi, i-a motivat și le-a trezit curiozitatea de a afla mai multe depre substanțele chimice utilizate în viața de zi cu zi și deasemenea le-a dezvoltat anumite deprinderi de lucru. Nu în ultimul rând am rămas încântați de bunătatea și amabilitatea colaboratorilor acestui atelier de lucru.
Vă mulțumim că ne oferiți posibilitatea de a dezvolta la elevi anumite competențe. Asteptăm alte provocări și alte invitații la atelierul științific ”EUREKA”
Cu respect, Trelea Inga, profesor de chimie, IPLT ”Al. Ioan Cuza”

 

Vă mulțumim pentru activitățile desfășurate în cadrul atelierului EUREKA” și pentru aportul întru susținerea elevilor și profesorilor. Mulțumim că ați fost alături și sperăm că vom colabora în continuare.

Cu drag, colectivul de elevi ai IP LT „T. Vladimirescu” și prof. Lazariuc M.

 

Ne puteți contacta la numărul de telefon +373-22-73-81-54  sau la adresa de e-mail [javascript protected email address]

EUREKA  ARE  CA  SCOP

EXPERIMENTE
 
Motivarea tinerilor (elevilor și studenților) pentru științele exacte și perceperea lumii înconjurătoare prin intermediul experimentelor și demonstrațiilor interactive
APARATAJ
 
Facilitarea accesului elevilor la materiale, aparataje și laboratoare amenajate pentru a efectua lucrări practice legate de programul didactic (ghidați de moderatori Eureka și profesori)
CONEXIUNE
 
Crearea legăturilor între laboratoarele științifice și instituțiile de învățământ pentru un dialog eficient și un tutorat constructiv (work-shopuri pentru profesori, vizite, consultații, etc.)
REZULTATE
 
Popularizarea activității instituțiilor de cercetare științifică și promovarea realizărilor savanților din Republica Moldova
 

”Proiect realizat în cadrul programului guvernamental de granturi Diaspora Engagement Hub, implementat de către Cancelaria de Stat prin intermediul Biroului relații cu diaspora (BRD) și finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).
Conținutul acestei pagini nu reprezintă opinia sau poziția oficială a Biroului relații cu diaspora al Cancelariei de Stat.”

EVENIMENTUL DAT PROMOVEAZÄ‚

 • Motivarea tinerilor pentru cercetare stimulând curiozitatea, inițiativa, creativitatea, perseverența și spiritul critic
   
 • Promovarea învățării științelor exacte prin experiment, utilizând metode interactive pentru:
  • extragerea și organizarea  informației
  • propunerea ipotezelor și strategiilor
  • obținerea materialelor și studiul proprietăților lor
  • formularea concluziilor laconice, coerente și științific argumentate
    
 • Utilizarea noțiunilor științifice

Activitățile propuse participanților cuprind experimente și demonstrații din domeniul fizicii și chimiei axate pe importanța și aplicabilitatea acestor discipline în viața cotidiană.

 

PROIECTUL DAT VIZEAZÄ‚ URMÄ‚TOARELE OBIECTIVE

 • Formarea și dezvoltarea competențelor specifice domeniilor științelor exacte la liceeni și studenți (efectuarea experimentelor, interpretarea și comunicarea rezultatelor, rezolvarea problemelor, gândirea critică și analitică)
   
 • Coaching și instruirea cadrelor didactice. Promovarea pedagogiei active și integrarea metodelor inovatoare de predare: TICE, didactica diferențiată
   
 • Depistarea și selecționarea elevilor capabili de perfomanță în domeniul științelor exacte pentru pregătirea către olimpiade, concursuri etc.
report a bug close

Report a bug