Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Proiecte anterioare > ANCD 19.80013.16.02.01F/BL
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul ANCD 19.80013.16.02.01F/BL Creșterea cristalelor soluțiilor solide Cu2Zn1-xCdxSnS4 și cercetarea proprietăților fizico-chimice și fizice ale acestora pentru proiectarea fotoconvertorilor solari

Tip : Proiect internațional bilateral, finanțat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Rebublicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Stiință și Tehnologie al Republicii Belarus
Conducător : Ernest Arușanov, acad. AȘM, dr. hab., prof.
Durata : 2019 - 2020
Laborator(~oare) : Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică

Scopul proiectului a fost determinarea caracterului interacțiunii chimice în sistemul soluțiilor solide Сu2ZnSnS4 - Cu2CdSnS4 prin diverse metode de analiză fizico-chimică, stabilirea regiunilor de solubilitate, determinarea regimurilor optime de temperatură pentru sinteza și creșterea cristalelor compușilor cuaternari Cu2ZnSnS4, Сu2CdSnS4 și a soluțiilor solide de Cu2Zn1-xCdxSnS4, precum și stabilirea principalelor legități în schimbarea proprietăților fizico-chimice, optice și electrice ale acestor materiale.

Pentru realizarea acestuia, au fost stabilite următoarele obiective:

1) trasarea diagramei de stare a sistemei Сu2ZnSnS4 - Cu2CdSnS4 și determinarea regimurilor optime de sinteză și creștere ale cristalelor prin cristalizare orientată a topiturii (metoda Bridgman) și din fază gazoasă (metoda transportului chimic de vapori);

2) determinarea compoziției și a structurii cristalelor de Cu2ZnSnS4, Сu2CdSnS4 și ale soluțiilor solide Cu2Zn1-xCdxSnS4 prin metoda analizei micro-Röentgeno-spectrală și Röentgen;

3) stabilirea legităților de schimbare a parametrilor celulei elementare, a densității, a microdurității, a lățimii benzii interzise în dependența de parametrul x a soluțiilor solide;

4) cercetarea spectrelor de fotluminescență, a spectrelor de împrăștieire Raman și a proprietăților electrice în cristalele obținute.

 

report a bug close

Report a bug