Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Studii doctorale și programe postdoctorale > Lista doctoranzilor
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Lista doctoranzilor Institutului de Fizică Aplicată

Nr.d/r Doctorand Anul
(Forma de studii)
Tema tezei Specialitatea Conducător  științific /
Consultant științific
1 Valentin Batîr I
(cu frecvență redusă)
Proprietăți optice și de transport ale soluțiilor solide
Cu2Cd(Sn,Ge,Si)(S,Se)4
134.01.
Fizica și tehnologia materialelor

Ernest Arușanov / Maxim Guc

2 Alexandru Micu I
(cu frecvență redusă)
Proprietăți optice și optic-neliniare ale structurilor bidimensionale 2D pe bază de dicalcogenizi ai metalelor de tranziție 134.01.
Fizica și tehnologia materialelor

Leonid Culiuc

3 Constantin Loșmanschii I
(la zi)
Azopolimeri fotosensibili cu conținut de puncte cuantice și aplicarea lor in calitate de medii de inregistrare a elementelor optice difractive polarizate 134.01.
Fizica și tehnologia materialelor

Elena Achimova

4 Dumitru Stati I
(cu frecvență redusă)
Materiale metal-organice multifuncționale în bază de clusteri de carboxilat și polimeri coordinativi homometalici Co(II,III) și heterometalici Co(II,III)/4f 133.04.
Fizica stării solide

Victor Kravțov / Svetlana Baca

5 Tatiana Marin I
(cu frecvență redusă)
Stimularea optică și controlul efectelor cooperativ-cuantice dintre molecule la fotosinteză și în optogenetică 131.01.
Fizica matematică

Nicolae Enachi

6 Irina Paladii I
(cu frecvență redusă)
Fracționarea proteinelor serice la electroactivarea zerului 253.05.
Procese și aparate în industria alimentară

 Mircea Bernic / Mircea Bologa

7

Gheorghe Scafaru
   

II
(la zi)

Bioinformatică cuantică în baza fenomenelor cooperative dintre neuroni și aplicarea acestea în optogenetică 131.01.
Fizica matematică

Nicolae Enachi

8 Ion Zubac II
(cu frecvență redusa)
Interacțiunea excitonilor magnetici bidimensionali 131.02.
Fizica statistică și cinetică

Sveatoslav  Moscalenco

9 Daniel Podgornîi III
(cu frecvență redusa)
Disignul, structura și proprietățile magnetice ale materialelor metalorganice de tip clusteri homo– și heteronucleari de Fe/Fe-Ln

133.04.
Fizica stării solide

Victor Kravțov / Svetlana Baca

10 Andrei Nistreanu III
(cu frecvență redusa)
Indistingtibilitate și inseparabilitate cooperativă dintre cavitățile optice și aplicarea acestora la fenomenele colective la fotosinteza biomoleculelor și biofotonică

131.01.
Fizica matematică

Nicolae Enachi

11

Tatiana Chiriac
   

II
(cu frecvență redusa)
Controlul dinamicii cuantice cu un câmp coerent de frecvență joasă

131.01.
Fizica matematică

Mihai Macovei

13

Mariana Darii

IV
(cu frecvență redusa)
Materiale metal- organice în baza clusterilor de carboxilat și polimerilor coordinativi ai metalelor d și d-f 133.04.
Fizica stării solide

Victor Kravțov / Svetlana Baca

 

report a bug close

Report a bug