Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Despre IFA > Personalități marcante > Alexei Simașchevici
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Personalități marcante ale IFA

IFA se măndrește cu multe personalități marcante ce ne-au  onorat prin activitatea lor în cadrul IFA. Unele din acestea sunt:


Alexei Simașchevici

 

(născut la 27 iunie 1929, Chișinău, R. Moldova)

 

Profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, membru titular AȘM. Fondator al şcolii ştiinţifice naționale în domeniul materialelor semiconductoare de tip II-VI şi al heterostructurilor în baza lor.

Laureat al Premiului de Stat, „Om Emerit”, decorat cu ordinele „Insigna de onoare”, „Gloria Muncii”, cu medaliile „Meritul Civic” şi „Dimitrie Cantemir”.

 

 

A absolvit Facultatea de Fizică și Matematică (1952) și doctoratul Universității de Stat din Moldova (1955).

 

A activat în calitate de asistent, lector superior, conferențiar (1955-1967), șef al Catedrei Fizica Semiconductorilor la Universitatea de Stat din Moldova (1967-1995). A elaborat și a predat timp de mai bine de 45 de ani un șir de cursuri normative și speciale, care au stat la baza formării tineretului studios la specialitatea Fizica materialelor semiconductoare. În perioada aflării profesorului A. Simașchevici în fruntea catedrei au fost pregătiți peste 600 de specialiști. În acest timp colaboratorii catedrei au susținut 7 teze de doctor habilitat și peste 50 teze de doctor în științe. Sub conducerea nemijlocită a prof. A. Simașchevici au fost susținute 25 de teze de doctor în științe fizico-matematice.

 

În anii 1995-2000 este academician coordonator al Secției de Științe Matematice, Fizice și Tehnice a AȘM, șef de laborator (2000-2001), director adjunct (2001-2002), director interimar al Institutului de Fizică Aplicată (IFA) (2002-2005), director al Centrului Știința Materialelor (2005-2008) și consultant științific (din 2008) al IFA. Este fondatorul şcolii ştiinţifice din Republica Moldova în domeniul materialelor semiconductoare de tip II-VI şi al heterostructurilor în baza lor. A efectuat cercetări complexe ale proprietăţilor electrofizice ale heterojoncţiunilor (joncţiunilor formate de semiconductori diferiţi) pe baza compuşilor semiconductori de tip II-VI şi III-V.

 

Este autor a peste 600 de lucrări științifice, printre care 5 monografii și 6 manuale de cursuri universitare, 30 de brevete de invenţii, circa 300 de articole științifice. A participat în calitate de raportor şi de membru al comitetelor de organizare la numeroase conferinţe şi simpozioane internaţionale, în anii 1967-1969 a activat în calitate de profesor invitat la Institutul de Petrol și Gaze din Bumerdes (Algeria). Este președinte al Comisiei de experți în domeniul fizicii a Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (1995-2010), membru al Advisory Board al revistei Moldavian Journal of the Physical Sciences (2001-2012), membru al Societății Fizicienilor din Moldova, Societății de Energii Renovabile din România, Societății Internaționale de Optică și Fotonică (SPIE) și al Uniunii Internaționale de Cristalografie. A fost deputat şi membru al Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S.M. (1985-1990).

 

Este fondator al Fundației Copiilor din Republica Moldova (1988), exercitând atribuțiile de președinte al acesteia timp de peste 15 ani. Este distins cu titlurile de laureat al Premiului de Stat (1983) şi de „Om Emerit” (1996), decorat cu ordinele „Insigna de onoare” (1986), „Gloria Muncii” (1999), cu medaliile „Meritul Civic” (1995) şi „Dimitrie Cantemir” (2000).
Back to the top of page ⇑
report a bug close

Report a bug