Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Despre IFA > Personalități marcante > Vsevolod Moscalenco
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Personalități marcante ale IFA

IFA se măndrește cu multe personalități marcante ce ne-au  onorat prin activitatea lor în cadrul IFA. Unele din acestea sunt:


Vsevolod MOSCALENCO

(1928 - 2018)

Ilustrul savant Vsevolod Moscalenco s-au născut pe 26 septembrie 1928 în satul Bravicea, raionul Calarași. După absiovirea, în 1946, a școlii medii din or. Orhei a fost admis la studii la Facultatea de Fizică și Matematică a Universității de Stat din Chișinău (actual USM). În particular, Academicianul Vsevolod Moscalenco și-a format renume pe plan internațional prin realizările sale ca fizian teoretician în domeniul fizicii mediilor solide, a opticii neliniare și a opticii cuantice.

Activitatea științifică și metodică a acad. V. Moscalenco și-a început-o imediat după absolvirea facultății, în calitate de asistent al Catedrei de Fizică Generală al Universității de Stat din Moldova, din cadrele căreia în 1953 a și fost formată Catedra de Fizică Teoretică. Specialist de perspectivă, care de la bun început a manifestat interes deosebit pentru diferite aspecte ale teoriei polaronilor, în anii 1957-59 a urmat doctoratul (aspirantura) la Universitatea Lomonosov din Moscova, avându-l în calitate de îndrumător pe reputatul Nicolai Bogoliubov (Bogolyubov).

Începând investigațiile sale științifice cu subiecte legate de teoria polaronilor, ulterior acad. V. Moscalenco nu a rezistat tentației de a se implica activ și în alte subiecte actuale ale fizicii teoretice, ce erau cu succes dezvoltate de colegii săi din Secția de Mecanică Statistică a Institutului de Matematică Steklov – colectivul de cercetători condus de N. Bogolyubov a participat activ la dezvoltarea teoriei mecanismului de spuraconductibilitate în metale reale. Anume în acea perioadă, în 1959, apare una din lucrările sale, devenită apoi clasică, în care a fost propus pentru prima dată modelul de supraconductibilitate cu două benzi. Tot în anul 1959 acad. V. Moscalenco și-a susținut cu succes teza de doctor (kandidat) la Institutului de Matematică Steklov din Moscova. După obținrea gradului de doctor în științe revine în Republica Moldova, activând la început în cadrul Universității de Stat din Moldova, iar din 1961 în cadrul Institutului de Fizică și Matematică al AȘM, în calitate de șef al Secției de Fizică Teoretică (care a intrat din 1969 în componența Institutului de Fizică Aplicată cu denumirea de Secție de Fizică Statistică).

În această Secție, condusă de acad. Moscalenco, au fost înrolați și formați mulți tinerii talentați, care sub îndrumarea sa au studiat și elaborat bazele teoretice pentru multe fenomene, considerate pe atunci a fi ”pe linia întâi de luptă” ale fizicii – diverse metode și modele teoretice ale fizicii nucleare și fizicii particulelor elementare. Tot în această perioadă, prin participarea sa nemijlocită și grație viziunii sale de perspectivă a început fructuoasa colaborare a fizicienilor din Chișinău cu Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna. Cu sprijinul acad. Moscalenco peste 20 de tineri talentați din Institut au avut ocazia de a-și continua formarea profesională la IUCN. Ulterior, o parte din acești tinerii cercetători, reîntorși din Dubna, au stat la baza Laboratorului Teoria Nucleului Atomic și a Particulelor Elementare al Institutului de Fizica Aplicată, formată în 1975 sub conducerea acad. Moscalenco, care a depus o muncă asiduă pentru convingerea conducerii AȘM în necesitatea dezvoltării cercătărilor în domeniul dat.  

Interesul manifestat pentru fizica particulelor elementare și a nucleului atomic însă nu a diminuat interesul pentru teoria fenomenelor în medii solide  - în anii 1964-1966 acad. Moscalenco a urmat postdoctoratul (doktorantura) la Universitatea Lomonosov din Moscova, iar în 1967 susține cu brio teza de doctor habilitat în același Institut de Matematică Steklov din Moscova. Orientându-și eforturile sale și a colectivului condus la studiul proprietăților optice ale semiconductorilor, al polaronilor, asupra teoriei feromagnetismului și antiferomagnetismului, a tranzițiilor de fază, a teoriei sticlelor de spin, a teoriei supraconductibilității – în toate aceste domenii a obținut succese remarcate. De exemplu, astăzi este unanim acceptat că modelele și descrierile fenomenelor fizice ce stau la baza tuturor teoriilor moderne ale supraconductorilor cu mai multe benzi aparțin anume colectivulului condus de acad. Moscalenco, care a dezvoltat modelul prupus de el încă în 1959. Remarcăm și teoriile elaborate ale proprietăților termodinamice, magnetice și cinetice ale materialelor cu diferite particularități în structura benzilor energetice ale electronilor, inclusiv benzi suprapuse pe suprafțe Fermi – această teorie a prezis inclusiv o categorie deosebită de supraconductori electron-fononici cu temperatura de tranziție la faza supraconductoare la 40 K, confirmat experimental doar recent. Din același domeniu al supraconductibilității menționăm și teoriile elaborate de colectivul condus de acad. Moscalenco pentru descrierea sistemelor electronice corelate în baza modelului Hubbard  - a fost elaborată o tehnică de diagrame originală și a fost formulată un nou concept al funcțiilor de corelare ca purtător al fluctuațiilor cuantice de spin și sarcină electrică. Această abordare originală s-a dovedit a fi atât de generală și de perspectivă, încât a permis determinarea proprietăților diferitor fenomene de tranziții de fază, cum ar fi tranziția metal-dielectric, unda de densitate de spin, supraconductibilitate și diferite fenomene legate de polaronii în sisteme puternic corelate. Toate  realizările menționate sunt de pionerat și este greu de expus, măcar și pe scurt, acele realizări care fac faima fizicii din Republică, la obținerea cărora acad. Moscalenco a avut rol de prim-plan.  

În paralel cu munca științifică fructuoasă, acad. V. Moscalenco s-a remarcat și ca organizator al procesului științific. Pe lângă conducerea colectivelor de cercetare menționate, a contribuit la formarea noilor cadre științifice și a colectivelor de cercetare de divers profil care activează și azi în cadrul IFA. Academicianul V. Moscalenco a jucat un rol important în formarea și menținerea prestigiului internațional al științei autohtone prin intensificarea relațiilor de colaborare ale fizicienilor noștri cu Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna. Meritelor sale se poate de adăgat și atribuirea Republicii Modlova a statutului de membru plenipotențiar al IUCN în 1992, acad. Moscalenco devenind și primul Rreprezentat Plenipotențiar al Republicii în IUCN. Ulterior acad. V. Moscalenco i-a fost conferit și titlul de Doctor Honoris Causa al IUCN. Astăzi, de facilitățile oferite de IUCN beneficiază nu numai fizicienii noștri, ci și matematicienii, biologii, medicii. Pentru munca asiduă depusă pe tărâmul științei în anul 1970 i-a fost conferit titlul de membru corespondent, iar din 1976 – membru titular al AȘM.

Acad. Vsevolod Moscalenco, în plină forță de creație, a fost distins cu cele mai înalte distincții și titluri onorifice naționale: laureat al Premiilor de Stat, menționat cu titlul ”Om emerit”, ordinul „Ordinul Republicii”, medalia „Dimitrie Cantemir” ș.a.

 
Back to the top of page ⇑
report a bug close

Report a bug