Ro
 

En
 My mail@ifa
>> Despre IFA > Personalități marcante > Mircea Bologa
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Personalități marcante ale IFA

IFA se măndrește cu multe personalități marcante ce ne-au  onorat prin activitatea lor în cadrul IFA. Unele din acestea sunt:


Academicianul Mircea BOLOGA

 

Academicianul Mircea BOLOGA – savant notoriu în domeniile intensificării transferului de căldură şi masă sub acţiunea câmpurilor electrice şi magnetice, precum şi a hidrodinamicii curgerii cavitaţionale, este fondatorul şcolii ştiinţifice din Republica Moldova în termo- şi electrofizică.

Născut la 31 mai 1935, în satul Parcova (astăzi – raionul Edineţ), în familia profesorilor Chiril şi Parascovia Bologa.

Treptele educaţiei. După absolvirea şcolii primare din satul natal (1948), a şcolii medii din Edineţ (1951) şi a Universităţii de Stat din Moldova (1956), şi-a continuat studiile în aspirantura (doctorantura) Institutului de Energetică „G. Krjijanovski” din Moscova. În anul1961, la vârsta de doar 26 ani, a susţinut teza de candidat (doctor) în ştiinţe tehnice.  În 1973 susţine teza de doctor habilitat, devenind profesor universitar (1976), apoi membru corespondent (1978) şi membru titular (1993) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Experienţa profesională. În cadrul Academiei de ştiinţe a Moldovei şi-a început activitatea ştiinţifică la Institutul de Energetică şi Automatică (1961), reorganizat în Institutul Probleme Electrofizice (1963), apoi în Institutul de Fizică Aplicată al A.Ş.M. (1964), unde activează cu succes până în present.

Aportul ştiinţific şi inovaţional. Omagiatul este autor şi coautor a peste 900 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 12 monografii şi circa 300 de brevete de invenţie şi patente. A pregătit peste 50 de doctori şi doctori habilitaţi.

Activitatea managerială şi editorială: şef de laborator al în Institutul de Fizică Aplicată al A.Ş.M (din 1964 până în prezent), director adjunct (1974–1979) şi director (1979– 1997) al Institutului de Fizică Aplicată, din 1997 timp de peste 10 ani a condus Centrul Probleme Electrofizice al IFA AŞM.

Fiind colaborator apropiat al academicianului Boris Lazarenko – iniţiatorul fondării în anul 1965 a revistei ştiinţifico-tehnice Elektronnaya Obrabotka Materialov, tânărul doctor în ştiinţe Mircea Bologa de la bun început activeză ca redactor-şef adjunct al revistei, iar din anul 1979 până în prezent ca redactor-şef. Despre înalta apreciere a revistei de comunitatea ştiinţifică înternaţională vobeste faptul că din 1985 ea se reeditează în SUA în limba engleză de editura (Publishing House) Allerton Press, Inc. sub denumirea Surface Engineering and Applied Electrochemistry.

Pentru contibuţia ştiinţifică importantă şi munca asiduă în serviciul societăţii, academicianul BOLOGA a fost decorat cu inalte distincţii de stat – ordinele Prietenia Popoarelor (1985), Gloria Muncii (1995), Ordinul de Onoare (2009), titlul Om emerit (2001). Dumnealui este laureat al Premiului de Stat a RM, Premiului preşedinţilor Academiilor de Ştiinţe din Belarus, Moldova şi Ucraina, Premiului special al Societăţii Termotehnicienilor din România, Premiului AŞM “Savantul anului 2007”. El este cetăţean de onoare al satului natal, iar gimnaziul din satul Parcova, conform deciziei primăriei, poartă numele “Mircea Bologa”.

Împreună cu soţia Olga (doctor în chimie, veteran al Institutului de Chimie al AŞM) au educat doi feciori – Andrei, doctor habilitat din anul 2001, actualmente – cercetător coordonator la Institutul de Tehnologie din Karlsruhe (Germania) şi doctorul în ştiinţe Alexandru, locuieşte şi lucrează în Chişinău.
Back to the top of page ⇑
report a bug close

Report a bug